نمونه کار سایت استارتاپی

نمونه کار سایت استارتاپی

نمونه کار سایت استارتاپی : مجله هنری بامداد با هدف ایجاد فضایی جدید در هنر ایران پا به برسه گذاشته است.

طراحی سایت

# عنوان توضیحات
۱ اسم دامنه https://bamdad.art
۲ زبان برنامه نویسی php
۳ تاریخ طراحی تیر ۱۳۹۵
۴ نوع سایت استارتاپی
اشتراک: