نمونه کار سایت پزشکی

نمونه کار سایت پزشکی : دکتر فهیمه کوشکی، فارغ التحصيل دکترای عمومی سال ۱۳۸۵ از دانشگاه شهید بهشتی، فارغ التحصيل دکترای تخصصی رشته کودکان از دانشگاه شهید بهشتی سال ۱۳۸۸، هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سمت معاون آموزشی بخش کودکان.

در این پروژه طراحی سایت تلاش شده است تا تخصص های دکتر کوشکی به بهترین شکل ممکن در معرض دید بیماران قرار بگیرد.

# عنوان توضیحات
۱ اسم دامنه http://drkooshki.ir
۲ زبان برنامه نویسی php
۳ تاریخ طراحی تیر ۱۳۹۵
۴ نوع سایت پزشکی
طراحی سایت پزشکی
طراحی سایت پزشکی
اشتراک: